Thu. Apr 2nd, 2020
SSS Maternity Benefit

New SSS Maternity Benefit 2019

Ano-ano ang mga dapat mong malamang tungkol sa bagong SSS maternity benefit?

Sa ilalim ng Republic Act 11210, o ang expanded maternity leave law, ay meron ka ng hanggang 105 na araw na leave.

Simula March 11, 2019, ipinatupad na ng SSS ang ilang pagbabago sa SSS Maternity Benefit:

Compensable number of days o bilang ng babayarang araw: 105 days kapag normal o caesarean. 60 days kapag nakunan. Dagdag 15 days na may bayad sa mga solo parents sa ilalim ng RA 8972. Dagdag na 30 days na walang bayad na option.

Sino-sino ang pwedeng makinabang?

Lahat ng empleyado sa pribadong sector. Lahat ng babaeng miyembro ng SSS, maging self-employed, OFW, boluntaryong miyembro at non-working spouse, gayundin ang kabilang sa informal sector.

Halaga ng benepisyo

100% ng average daily salary credit ng miyembro. Ang halaga ng salary differential sa pagitan ng aktuwal na halaga ng benepisyong matatanggap mula sa SSS at regular na sahod ng miyembro sa panahon ng maternity leave ay babayaran ng empoloyer sa pribadong sektor.

Paghahain ng aplikasyon para sa maternity leave

Maaring kombinason ng pre-natal at post-natal leave, sa kundisyong tuloy-tuloy o walang putol itong gagamitin at hindi ito lalampas sa 105 araw at ang compulsory postnatal leave ay hindi bababa sa 60 araw.

Paggamit ng Maternity Leave

May option na ibibigay ang hanggang pitong araw ng maternity leave benefit sa ama ng bata (kasal man o hindi) o sa alternate caregiver, basta’t sya ay may trabaho.

SSS Maternity Benefit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.